سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

افزایش نرخ تبسم

hassan tebyan.net ۲۹ خرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۷۶

سال ها قبل، در علفزاری که همه علف هایش خشک و قهوه ای رنگ شده بود، راه می رفتم. هر جا را که نگاه می کردم علف های خشک بود. اما همان طور که قدم می زدم، ناگهان چشمم به گل زیبایی افتاد. رنگارنگ و درخشان بود که در میان ... »