سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک فیلم ، یک نگاه/ فیلم های اولیه تاریخ سینما_ دیسک دوم

joojooloo qarantineh3.wordpress.com ۲۲ خرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۷۸

روحيهء تجربه گرايي و کشف ِراه هاي نرفته و فتح ِکارهاي نکرده، سرجمع نشانگر ِانسان بودن ِانسان هايي ست که براي ِزندگي ِتازه شان در پي ِراه هاي متنوع و نوئي بودند که زندگي را براي خود و ديگران ِپس از خود نويد تازه ها را داشته باشند.