سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مهاجرت مهمترين شكل تحرك مكاني جمعيت است

freenewsagency iscanews.ir ۱۷ مهر ۸۹ لینک ثابت یک دیدگاه ۷۲

مهاجرت به مثابه ادامه منطقي توزيع و تركيب نهايي و جابه جايي جمعيت در مكان جغرافيايي مهمترين شكل تحرك مكاني جمعيت است و در طول تاريخ وجود داشته و در برخي از مراحل تكامل اجتماعي و فرهنگي و تاريخي اهميت بسزا پيدا كرده است. فريده سلطاني فر از دانشجويان ممتاز ... »