سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شريعتي تحريف شدني نيست!

bonyadeazadi alishariati.blogfa.com ۱۲ مرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۶

چه احمق اند كساني كه فكر ميكنند در نبود يك شخص مي توانند افكار و عقايدش را تحريف كنند، راهش را تحريف كنند، ظاهرش را تحريف كنند! دكتر شريعتي تحريف شدني نيست و گويا آنها هنوز به اين مسئله پي نبرده اند و همواره در حال تحريف او هستند...