سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

وقتی که تحریم کمر من و شما را شکاند

mehrdadvs hamnasl.com ۱۹ اسفند ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۲۱۶

سختی تحریم را من و تو خوب درک نکردیم آن پدری درک کرد که دختر 19 ساله اش بیماری اِم‌ اِس داشت داروی اِم‌ اِس 11 میلیون شد و پدری کارمند که حقوقش تنها 30 هزارتومان افزایش داشت!