سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

همه مشکلات تقصیر محمود احمدی نژاد است؟

kalaqnews asriran.com ۱۵ آبان ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۹

با خلاصه سازی همه مشکلات در نهاد دولت، این توهم به وجود می آید که اگر فلان رئیس جمهور یا دولت برود، "همه"ی مشکلات حل می شود! نتیجه چنین خیال باطلی هم، امید بیهوده بستن به دولت بعدی است و بعد از آن که در دولت بعدی هم مشکلات حل ... »