سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خانه های یخی در مریخ | تحقق رویای زندگی در کره دیگر

freenewsagency zanfars.ir ۲۲ بهمن ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۷۳

افزایش روزافزون جمعیت بشر بر روی کره زمین از یک طرف و کاهش چشم گیر منابع طبیعی از طرف دیگر، محققین و دانشمندان را به فکر واداشته تا جهت تامین منابع و محیط زندگی، بر روی سایر کرات منظومه شمسی تحقیق و بررسی داشته باشند. محققین ناسا که در علوم ... »