سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

د

دره کهمان ( تخت شاه ) + عکس

behgar seeiran.ir ۲۳ دی ۱۳۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۳۸۲

علت نامگذاری آن مربوط به دوره های باستان بوده که در آن پادشاهان و کیانیانی در بطنش به تفرج و خوشگذرانی می پرداخته اند