سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ر

روزگار سیاه جنگل های ایران

roudaki donyayesafar.com ۳۰ مهر ۱۳۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۷۸

علیرغم نگرانی ها از تخریب روز افزون، یک مقام مسوول در تنها ارگان متولی حفظ جنگل های کشور، جنگل های شمال ایران را جنگل هایی پیر و فرتوت و بی ارزش قلمداد کرد.