سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ج

جنون تخریب !

delbastegi gilaneman.blog.com ۲۴ دی ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۷۳

سالیان دراز است که فقط تخریب می کنیم، پس آباد کردن و مرمت کردن کی؟ دلمان نمی سوزد که دیگر حیوانات، پرندگان و چرندگان، جایی برای زندگی ندارند؟ فاضلابها را به داخل رودها و دریاها می ریزیم؛ دیگر نمی شود «بر لب جوی نشست و گذر عمر را دید. » ... »