سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ز

زن وقتی فهمید پسرش با آقای خامنه‌ای حرف زده، دیگر به تخم سگ‌ش فحش نداد!

jaam mashreghnews.ir ۱۲ آبان ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۵۷۰

زن عصبانی بود. گفت: آقا این تخم سگ ما کجا رفت؟ آمده به من میگه بیا بریم من با آقای خامنه‌ای حرف زدم. فرید متحیّر شده بود. گفت : بله خانم حرف زده. زن گفت: چی ؟ حرف زده؟ با کی؟ فرید گفت: با آقای خامنه‌ای. زن داشت از حال ... »