سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ت

ترن همان قطار است؟

kheyzaran tran.ir ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۹۶

سايت ترن که تقريباً شبيه سايت قطار است در محدو ده ای ضعيف در حال فعاليت است. وقتی در سايت ثبت نام می کني انگار قطار را پيش رو می بيني. سؤال اين است که: آيا ترن همان قطار است؟