سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ن

نماز شهید سیدمجید رهبر و ترکش کلاه آهنی

gofteman goftemannews.com ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۱۹۱

وسط نماز بود که خمپاره ای به نزدیکی سنگرمان اصابت کرد و گرد و غبار همه جا را پوشاند . با عجله از سنگر بیرون زدیم . دیدیم مجید همچنان سرگرم نماز است