سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ک

کاسبی ترکیه از گردشگری، این بار از توریست های لختی!

senoghteh dailytour.wordpress.com ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۵

بخش خصوصی ترکیه که در زمینه اقتصاد و گردشگری از آزادی عمل بسیاری برخوردار است، این بار برای جذب درآمد از طریق گردشگری، به سراغ توریست های برهنه رفته است. به گزارش تابناک اجتماعی، ترکیه که نام کشور مسلمان را یدک می کشد، از هیچ راهی برای جذب درآمد نگذشته ... »