سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ت

ترک شیرازی و شعر شعرا

hassan mohebeyan.blogfa.com ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۵۶

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را