سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چ

چگونه با ترازوهای هوشمند شاخص توده بدنی را محاسبه کنیم؟

nasour boorsika.com ۱۱ تیر ۱۳۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۰

ترازوهای هوشمند تنها میزان وزن شما را اندازه گیری نمی‌کنند، بلکه معیارهایی را در اختیار شما قرار می هند که اهمیت آن‌ ها بیشتر از میزان وزن شماست. معیارهای مانند شاخص توده بدنی، وزن خالص، درصد چربی بدن و …