سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ج

جشن پوریم، جشن ایرانی کشی + عکس جشن پوریم

jandarm donbaleh.com ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۰۰

از پوریم چه می دانید؟ - آیا استر را می شناسید؟ - آیا مردخای را می شناسید؟ - آیا آنوسی ها را میشناسید؟ - از پایکوبی سالانه کلیمیان ایران در جشن ایرانی کشی پوریم چه اندازه اطلاع دارید؟ - آیا می دانید پس از پوریم تا دوازده سده مردم ریشه ... »