سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

و

وام خودرو در تقابل با توسعه پایدار

roudaki donyayesafar.com ۲۱ آبان ۱۳۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۶۳

پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو از جانب دولت، با تاکیدات مسئولین اجرایی که در تریبون های مختلف بر راهبرد توسعه پایدار و دستیابی به امنیت غذایی تاکید داشته و دارند در تضادی آشکار قرار دارد.