سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ک

کالری و هرم مواد غذایی

masoud pezeshkashna.com ۱۵ آبان ۱۳۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۷

هرم مواد غذایی ، ابزاری برای برنامه ریزی رژیم غذایی است.در این هرم تمام مواد غذایی مصرفی در ۵ گروه اصلی و یک گروه متفرقه طبقه بندی می شوند. هر چه از قائده هرم مواد غذایی به سمت رأس هرم پیش رویم از اندازه و سهم هر گروه کاسته می ... »