سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ا

احمقانه ترین حرکت ممکن برای نشان دادن شجاعت به دوستان! عکس متحرک

samyar mihanstar.com ۱۲ دی ۱۳۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۵۷۴

این آقا برای اینکه شجاعت خود را به دوستانش اثبات کند تصمیم گرفت درمقابل یک ماشین غول پیکر ایستاده و ماشین با وی برخورد کند.