سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ف

فقط به عظمت زير ابروها فکر کن!

didi tabnak.ir ۲۸ تیر ۱۳۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

جامعه جهاني ورزش به ايران تسليت گفته است. برخي مقامات سياسي نيز چنين پيامي را فرستاده‌اند اما به چيزي بيشتر از اين نياز داشتيم. به يک موج که بتواند ورزش ايران را تکان دهد و جهان يادش بيايد ما در تمام گروه‌هاي سني همه چيز را خيلي جدي دنبال مي‌کنيم. ... »