سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ت

تیتر موذیانه و معنی دار خبرگزاری مهر: انتقام از آذربایجان در خانه

linkxlink dailylink.ir ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۸۵

متاسفانه چنین مواردی به علت بی سوادی و ضعف معرفتی در شناخت سرزمینی خبرگزاری های ایران نظیر فارس نیز، خیلی مدت است که به وضوح دیده می شود و هیچ یک از اهرم های نظارتی و کنترلی بر چنین تیترهای ایهام دار تذکری ارایه نمی دهند که باعث سوتفاهم های ... »