سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ت

تصویری از اعدام با بستن شخص در جلوی لوله توپ در دوران قاجار

freenewsagency zanfars.ir ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۳۴۴

یکی از بدترین روش های اعدام در دوران قاجار اعدام با توپ جنگی بود که در آن شخص را در جلوی لوله توپ می بستند و توپ را آتش می کردند و مجرم به دو نیم میشد و به طرز وحشتناکی جان می سپرد.