سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ا

افشین قطبی بعد از باخت به تیم‌ملی برزیل و بردن آبروی فوتبال ایران باید به کشور آمریکا فرار کند!

jaam afshinemperatur.blogfa.com ۱۶ مهر ۱۳۸۹ لینک ثابت یک دیدگاه ۱۶۷

ما به برزیل باختیم و تنها نکته‌ی مثبت این می‌تواند باشد که مثل تبار خیابانی‌ها و یوسفی‌ها، اهل خودفریبی و دروغ گفتن و توجیه کردن نباشیم. فاصله‌ی فوتبال ایران با برزیل- حتا تیمی که دو سه بازیکن اصلی‌اش را نداشت- همین قدرها باید باشد. فاصله‌ای به اندازه‌ی سه گل و ... »