سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

م

مطالعات نشان داد: حسادت ویژگی شخصیتی غالب در انسانهاست

aidin techshot.ir ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۸۲

بر اساس یافته های محققان، حدود ۹۰ درصد از جمعیت جهان را می توان در چهار گونه شخصیتی دسته بندی کرد که شامل انسان های خوش بین، بدبین، حسود و قابل اعتماد می شوند و جالب اینجاست که بیشتر انسان ها در شمار انسان هایی با تیپ شخصیتی حسود جای ... »