سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

موساد خانه هایی را در ایران در اختیار دارد!

nagidid tabnak.ir ۱۱ مرداد ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۵۱

نویسندگان کتاب «جاسوسان علیه آرماگدون» ادعای عجیبی را مطرح کرده اند و از در اختیار داشتن خانه هایی در ایران توسط موساد برای جاسوسی در ایران خبر داده اند . اما این خانه ها بر اساس این ادعا چگونه در اختیار موساد گذاشته شده است تا در آن عملیات سفید ... »