سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چرا در جایگاه ها به جای بنزین هوا می زنیم؟

nagidid asriran.com ۰۲ اسفند ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۸

در توزیع برخی از جایگاه های بنزین مشکلی وجود دارد که به هرحال اگرچه صفحه نمایش پمپ نشان می دهد که به فرض شما 30 لیتر بنزین زده اید اما می دانید در این جایگاه خاص در حقیقت شما 28 لیتر بنزین دریافت کرده اید. در حال حاضر به دلیل ... »