سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

اگر باکو در عملیات نظامی علیه ایران شرکت کند، آمریکا، «آذربایجان ایران» را به «آذربایجان شمالی» واگذار می کند!

mihanfa entekhab.ir ۳۱ شهریور ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۳

این موارد در پیش نویس قطعنامه ای روراباخر بیان شد. او این پیش نویس را به مجلس نمایندگان ارائه داد. در این سند آمده است: "مردم آذربایجان به دو قسمت بین آذربایجان و ایران تقسیم شده است و حق تعیین سرنوشت بر تشکیل دولت مستقل دارند"!