سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چگونه بفهمید با همسر آینده تان سازگاری جنسی دارید یا خیر؟

semi seminarema.com ۱۷ خرداد ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۲۶۲

سازگاری جنسی فقط این نیست که کسی را پیدا کنید که ساختار ژنتیکی مناسب با شما داشته باشد. جذابیت جنسی مسئله بسیار پیچیده‌ای است. به هر دلیلی، بعضی افراد از نظر جنسی به نظرتان جذاب‌تر از بقیه می‌رسند. همه می‌گویند که باید با فردی ازدواج کنید که از نظر جنسی ... »