سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تغيير دايمي رنگ چشم با 6 ميليون تومان!

morishah mashreghnews.ir ۲۳ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۹

دست جراحان و طالبان زيبايي تهراني به عنبيه چشم هم رسيد. بر اساس عملي كه جراحان يكي از بيمارستان هاي تهران مدعي انجام آن هستند، مي توان عنبيه چشم را به رنگ دلخواه تغيير داد. حالامي توان گفت هيچ عضوي در صورت از دست زيبايي خواهان در امان نيست.