سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

محاسبه BMI

ali127 myfitroad.com ۱۳ اردیبهشت ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۹

BMI به معنی Body Mass Index یا جرم توده بدنی یکی از شاخص های بسیار مهم و کاربردی میباشد که مربیان و پزشکان در ارزیابی افراد از آن استفاده میکنند. محاسبه جرم توده بدنی بسیار ساده میباشد و هر کسی میتواند با داشتن قدر و وزن خود آن را به ... »