سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

افراطیون دوجناح به دولت آسیب می‌زنند

abuzar fardanews.com ۱۸ فروردین ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

حوادث و پدیده های منفی انتخابات مولود یک تشکل یا یک گروه خاص نبود بلکه بستر سیاسی- اجتماعی برای تاثیرپذیری از رفتارهای رادیکالی به وجود آمده بود