سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سیمین دانشور و نقش وی در شکل گیری شخصیت زن ایرانی

hamidr navaar.ir ۱۴ مرداد ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۶۰

سیمین دانشور از جرگه نویسندگانی بود، از بستر مشروطه برخواسته و اولین بانوی قلم به دستی که در فضایی مخالف به علت تاریخ طویل صاحب قلم بودن مردانه متولد شد که داستان نویسی را به شکل حرفه ای در ایران و به زبان پارسی آغاز کرد. پیش از وی بودند ... »