سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

برخورد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی با قاتل فرزندش

kalaqnews tafakkornews.mihanblog.com ۰۱ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۴۰۸

یکی از بزرگان با اشاره به خاطره ای از مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، در هنگام قتل فرزندش، تصریح کرد: این مرد بزرگ وقتی جنازه فرزند خود را دید که به دست یک سنی به قتل رسیده بود، به طرف خانه اش رفت و دستور داد به دلیل آن ... »