سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک فیلم ، یک نگاه/ شیش و بش (بهمن گودرزی)

joojooloo qarantineh2.blogsky.com ۰۵ مهر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۴۵۶

وقتی رضاگلزار پالتوپوست ِحجی جون را می پوشد و امین حیایی جواتی می رقصد...

یک فیلم ، یک نگاه/ عصرجمعه (مونا زندی حقیقی)

joojooloo qarantineh3.wordpress.com ۰۸ بهمن ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۵

فیلمی که می توانست خیلی خیلی تأکید می کنم خیلی خیلی بهتر از این چیزی که هست بشود، اما فیلم نامه اش از فرط بی حوصله گی بزن دررویی شده و البته پاشنهء آشیل اصلی-ش کارگردانی-ست که نشان می دهد...