سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

رسایی : هنگام سخنرانی احمدی نژاد سکوت بر جلسه حکمفرما شد

reza161063 noandish.com ۰۴ مهر ۸۸ لینک ثابت (۳) دیدگاه ۱۸

میزان توجه و یا عدم توجه حاضران به نطق یک رییس جمهور را از سکوت حاکم بر سالن و گوشی های ترجمه ای که آویزان گوش هاست ، می توانستیم بفهمیم . برهمین اساس هم باید بگویم که سخنرانی رییس جمهور ایران از جمله چند دولتی بود که تقریبا سکوت ... »