سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک دختر با جهزیه کامل برای خبرنگار عراقی

dell parsine.com ۰۱ دی ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

احمد سلیم جوده رئیس قبیله "جوده" که بزرگترین قبیله در کرانه باختری در فلسطین محسوب می شود، اعلام کرد: قبیله وی آماده است تا یکی از دختران شایسته خود را با جهزیه کامل به عقد منتظر الزیدی، -خبرنگار عراقی که کفش خود را به سمت بوش پرتاب کرد،- درآورد.

اظهارات ضد ایرانی خانواده خبرنگار عراقی

Neo parsine.com ۲۶ آذر ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

در حالی که خوشحالی زایدالوصفی در بین برخی از رسانه های داخلی از حرکت این خبرنگار عراقی جریان دارد، خانواده این خبرنگار عراقی مدعی شدند" ایران و آمریکا دو روی یک سکه هستند"