سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مدیرمسئول خبرگزاری انتخاب رسما تعطیلی خبرگزاری انتخاب را اعلام کرد

reza161063 webna.ir ۰۱ مهر ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۱

یازده بار از نو آغاز کردیم و هر بار با انگیزه ای مضاعف، به رسالت خبرسانی خود ادامه دادیم، اما ظاهراً آقایان مسئول، حتی مایل نیستند بگویند دلیل فیلتزینگ انتخاب چیست؟ وی افزود: در کشوری که ادعای "عدل علی (ع)" مطرح می شود چگونه می شود رسانه ی پرمخاطب و ... »