سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شخصیت های قدرتمند جهان از دیدگاه نشریه فوربس

irbest alamto.com ۱۳ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۵۳

نشریه فوربس ملاک خود در ارزیابی قدرت این هفتاد شخصیت بین المللی را میزان تاثیر گذاری آنها بر جهان و مردمی که تحت مدیریت و یا رهبری آنها زندگی می کنند و نیز میزان تاثیر گذاری این شخصیت ها بر اقتصاد جهانی دانسته است.