سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خبر بد را اینطوری میدن

sepehr23 doctorshiri.com ۱۴ شهریور ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۷۳

مردي جوان در راهروي بيمارستان ايستاده، نگران و مضطرب. در انتهاي کادر در بزرگي ديده مي شود با تابلوي "اتاق عمل". چند لحظه بعد در اتاق باز و دکتر جراح – با لباس سبز رنگ – از آن خارج مي شود.....