سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

این موش در سیاره مریخ چه می کند؟!

banel2 space.com ۱۱ خرداد ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۳۷۳

چیزی که نباید می شد شد! با آن که نمی خواستیم سطح بکر و دست نخورده ی بهرام را به ناپاکی های زمینی بیالاییم، ولی به نظر می رسد یک موش (بله! یک موش کامل) را به سیاره ی سرخ فرستاده ایم. و البته این یک فرضیه ی دور از ... »