سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران

freeman engare.net ۲۲ بهمن ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۵

ختنه زنان شامل تمام اقداماتی است که منجر به بریدن بخش یا تمام قسمت های خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به عبارت دیگر، وارد آوردن هر گونه آسیب به دلایل غیر پزشکی به این ناحیه است. ختنه، مصداق بارز خشونت علیه زنان بویژه کودکان و دختران می باشد ... »