سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سردار! در مورد سربازی، راستش را به مردم بگویید!

bahman ibnanews.com ۰۳ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۸۲

پاسخ کوتاه، علمی و قاطع به خلاف گویی رئیس نظام وظیفه

کاهش دو ماهه دوره خدمت سربازي

lokomotive etemaad.com ۲۴ مهر ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۶

دوره ضرورت سربازي از 20 ماه به 18 ماه در مناطق عادي و از 18 ماه به 17 ماه در مناطق محروم و از 17 ماه به 16 ماه در مناطق عملياتي کاهش يافت.