سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

طرح جدید دولت برای خرید سربازی

arjang qudsonline.ir ۱۸ آذر ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۳۹۱

خرید خدمت سربازی طرحی برای قشر خاصی از جامعه که عموما هم برای افراد متمکن جامعه بود و افراد محروم جامعه نمی توانند از آن استفاده کنند. همچنین این موضوع لباس سربازی را از آن قداستش پایین می آورد به طوری که در جامعه هر جا سربازی مشاهده شود، می ... »