سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

عکس عجیب و هنجارشکن یک دختر بی حجاب در کرج !!

morishah patoghsara.com ۰۷ دی ۹۲ لینک ثابت یک دیدگاه ۲۲۵۰

امروزه با صحنه هایی روبه رو می شویم که خود شرمنده خود می شویم چرا کهگاهی شاهد دخترانی در خیابان هستیم که حیثیت زن بودن خود را حفظ نکرده و چشم های هوس آلود مردان را با ژست ها ی غیر ناپسند به سوی خود جلب می کنند .