سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تمسخر بیمار محجبه توسط پزشک و 8 دانشجوی همراهش

morishah jahannews.com ۱۶ مرداد ۹۰ لینک ثابت یک دیدگاه ۴۱۵

مادرم از خانم دكتر خواست به جهت رعایت دستورات شرع مقدس اسلام دانشجویان پسر حاضر در مطب همراه وی دقایقی مطب را ترك كنند تا وی موهای سر مرا مورد معاینه قرار دهد اما خانم دكتر از این خواسته به شدت آشفته شد و با اعتراض گفت: این دكتر است ... »