سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

داستان حجازی و آن دختر

reza377 lifenews.ir ۱۴ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۴۹۸

زندگی ناصر حجازی ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن قبل از مرگش هرگز نزد افکار عمومی روشن نشد، زیرا خود او نمی خواست متهم به ریاکاری و تظاهر شود.