سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

صحبت دختر با پدر در غیاب مادر حرام است!

sepehr23 marznews.com ۲۶ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۳۸

نشستن دختر نزد پدر و صحبت کردن با وی اگر در حضور مادرش نباشد، شیطان را به میان می کشاند و ممکن است به گناه منجر شود، به ویژه اگر آن دختر لباس های نامناسب پوشیده باشد....