سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

۲

۲۱ نقل قول از ۲۱ مدیر برتر

samyar enashr.com ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۱

شرکت های بزرگ و کوچک در یک چیز یه یکدیگر شبیه هستند. همه آنها در پی بهبود نرخ مشتری سازی (Conversion Rate) خود هستند. افراد و شرکت های بسیاری هم ، هر روز از ما می خواهند تا با استفاده از سرویس آنها ، این نرخ را بهبود دهیم. اما ... »