سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ف

فرمول موفقیت استاد بهروز فروتن

semi appyad.ir ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۹

در این برنامه با عنوان فرمول موفقیت نهایی و با مصاحبه اختصاصی استاد بهروز فروتن، همراه شما هستیم. در این برنامه دکتر رضا یادگاری (ناپلئون هیل ایران) با استاد بهروز فروتن همراه می شود تا از تجربیات، تلخی ها و شیرینی های زندگی بهروز فروتن برای شما صحبت کنند. در ... »